Agrarisch team Zuiderhuis aanwezig op Dutch Pork Expo

Het agrarisch team van Zuiderhuis was aanwezig op de Dutch Pork Expo die in werd gehouden in de Evenementenhal Venray. Tijdens de beurs presenteerde Zuiderhuis haar uitgekiende manier om agrarische ondernemers te ondersteunen op het gebied van risicomanagement.

Ondernemen is risico’s nemen

Aan ondernemen zijn onlosmakelijk risico’s verbonden. Agrarisch ondernemen kent specifieke risico’s. Goed risicomanagement helpt bij het in kaart brengen van die risico’s:
• Welke risico’s zijn er eigenlijk?
• Welke risico’s kan ik beperken?
• Welke risico’s kan of wil ik zelf dragen?
• Welke risico’s wil ik overdragen en verzekeren?

Voorbeelden van risico’s van een agrarisch bedrijf

• Het ventilatiesysteem valt uit;
• Het bedrijf of de ondernemer worden aansprakelijk gesteld;
• Er is (digitaal) ingebroken;
• Er is sprake van langdurig ziekteverzuim.

Stuk voor stuk voorbeelden van risico’s met grote financiële gevolgen die de continuïteit van een bedrijf in gevaar kunnen brengen. Hoeveel risico kan en wil een onderneming zelf dragen? Door inzicht in de financiële situatie, de privéomstandigheden en de plannen voor de toekomst kunnen wij agrarische ondernemers helpen in het maken van de juiste keuze. Een keuze die past bij de ondernemer én de onderneming.

Welke risico’s overdragen (=verzekeren)?

Als er goed is geïnventariseerd welke risico’s er zijn en welke risico’s zelf gedragen kunnen worden, blijven automatisch de risico’s over die een ondernemer wil overdragen. Deze over te dragen risico’s zijn meestal verzekerbare bedrijfsrisico’s. Zuiderhuis kan daar bij helpen, met als doel de continuïteit van het bedrijf optimaal veilig te stellen.
Verzekeren is daarbij niet het uitgangspunt. Een verzekeringsdekking dient als vangnet dat gekozen kan worden na het doorlopen van het proces van risicomanagement.

Onze manier van risicomanagement

Wij maken gebruik van een uitgekiende methode, waarbij systematisch wordt gekeken naar (potentiële) risico’s. Mogelijkheden voor preventie en het vermijden van risico’s worden besproken. We brengen samen met de ondernemer het risicoprofiel van het bedrijf in beeld en de mogelijke beheersmaatregelen. We kunnen snel diverse scenario’s opstellen, zodat de gevolgen van mogelijke keuzes goed inzichtelijk worden.

Voordelen van onze methode:

• Zorgt voor gemak, overzicht en tijdsbesparing;
• Leidt tot inzicht in de risico’s;
• Zet de verschillende oplossingen op een rij;
• Verschaft toegang tot een netwerk van specialisten;
• De ondernemer zit zelf aan het stuur om nog beter in control te geraken.

 

Het Agrarisch team van Zuiderhuis

Als onderdeel van de coöperatie Voergroep Zuid is Zuiderhuis stevig geworteld in de agrarische sector. Al meer dan 100 jaar worden specifieke diensten en verzekeringsproducten aangeboden aan agrarische bedrijven.
Zuiderhuis heeft een team specialisten voor het adviseren van agrarische ondernemers.

Boven, van links naar rechts: Peter Bruijnaers-Adviseur Zakelijk, Peter Huijers-Adviseur Zakelijk, Joris Raaijmakers-Adviseur Zakelijk
Onder, van links naar rechts: Marleen van de Werken-Relatiebeheerder Zakelijk, Ingrid Aal-Relatiebeheerder Zakelijk, Jeroen Bonte-Adviseur Zakelijk, Sara Fonteijn-Relatieadviseur Zakelijk
Niet op de foto: José van de Mortel-Relatiebeheerder Zakelijk

Zuiderhuis Assurantiën B.V. werkt samen met een groot aantal verzekeraars. Vanwege de diepgaande, gespecialiseerde kennis is Zuiderhuis voor Interpolis/Avéro Achmea één van de tien Agro Service Kantoren in Nederland.

Niet naar de Dutch Pork Expo?

De Dutch Pork Expo niet bezocht, maar toch geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de adviseurs uit ons agrarisch team, of stuur een e-mail naar zakelijk@zuiderhuis.nl

Zuiderhuis