Overgangsregeling
Arbowet eindigt op
1 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Om werkgevers de tijd te geven helemaal aan de nieuwe wet te voldoen, geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling. Binnenkort moet u dus echt Arbo-proof zijn. U heeft een jaar de tijd gehad om maatregelen te treffen waarmee u volledig aan de Arbowet kunt voldoen.  Wilt u weten of u nu goed bezig bent? Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ bekijkt u met de ogen van een Inspecteur van SZW of u alle risico’s kent en of u de juiste maatregelen heeft getroffen. U krijgt onder meer vragen over de preventiemedewerker, de RI&E en het basiscontract dat u met de bedrijfsarts en Arbodienstverlener afsluit. Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.

Informatie en handige tools

Op het Arboportaal van het ministerie van SZW vindt u nog veel meer informatie en handige tools met betrekking tot de Arbowetgeving. Het kan handig zijn om het Stappenplan Arbozorg te doorlopen. Dat is opgesteld om u te helpen, samen met de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging en de Arbodienstverlener, de Arbozorg goed uit te voeren. De digitale toolkit nieuwe Arbowet ten slotte informeert u over de wet en faciliteert u met middelen die u zelf kunt inzetten.

Doorlopende aandacht

De zelfinspectie, het stappenplan en de digitale toolkit zijn niet alleen aan te raden nu de overgangsregeling binnenkort eindigt. De omstandigheden in uw bedrijf veranderen steeds, evenals de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarmee veranderen ook uw risico’s en dat kan ertoe leiden dat ander beleid nodig is en dat aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Het heeft dus zin om Arbo-kwesties doorlopend aandacht te geven en regelmatig te checken of u de zaken op orde heeft.

Ook verzekeringen doorlichten

Ook de verzekeringen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid verdienen het om regelmatig doorgelicht te worden. De nieuwe Arbowet is bijvoorbeeld meer gericht op preventie van gezondheidsklachten bij werknemers. Wij bespreken graag met u of uw verzekeringen moeten worden aangepast en welke verzekeraar u misschien meer te bieden heeft op het gebied van preventie en Arbodienstverlening. Neem gerust eens contact met ons op om uw verzekeringen tegen het licht te houden.

Zuiderhuis