Corona: inkomen, eigen woning, ziekte- en reiskosten

Ook in tijden van crisis is Zuiderhuis er om u te voorzien van informatie omtrent een aantal onderwerpen die aansluiten bij onze diensten.

Heel de wereld is op dit moment in de ban van het Coronavirus. Dit brengt een aantal maatschappelijke en economische problemen met zich mee, maar ook een hoop zorgen. We zullen proberen deze zorgen die u kunt hebben op het gebied van wonen, inkomen en specifieke kosten zoveel mogelijk weg te nemen door het een en ander te verduidelijken.

Het Coronavirus en het inkomen

Wat gebeurt er met het inkomen bij ziekte?
Bent u ziek dan blijft u thuis. Hiervoor gelden de richtlijnen van het RIVM, dus ook bij milde klachten blijft u thuis. Uw werkgever zal in dit geval gewoon uw loon doorbetalen.

En wat gebeurt er bij thuiswerken?
Zoveel mogelijk thuiswerken, wordt er aangegeven door de overheid. Dat betekent dat, waar mogelijk, de werkgever zal proberen om u zoveel mogelijk thuis te laten werken. Uw werkgever betaalt dan uiteraard ook gewoon uw salaris uit.

U bent niet ziek maar wilt wel graag thuiswerken, kan dat?
De werkgever heeft de verplichting te zorgen voor een veilige werkplek. In tijden van Corona betekent dit dat de werkgever ervoor zal moeten zorgen dat u kunt werken volgens de geldende richtlijnen. Als u geen gegronde reden heeft waarom u zich niet veilig voelt zal er normaal gesproken geen recht zijn op loondoorbetaling bij thuisblijven. Voelt u zich niet veilig, ga dan in overleg met de werkgever over de situatie.

Als je bedrijf (bijna) failliet gaat door de Coronacrisis, wat dan?
Bedrijven kunnen in deze moeilijke tijden gebruik maken van een aantal regelingen. Zo is er bijvoorbeeld de NOW-regeling waarbij een gedeelte van het loon doorbetaald zal worden door de overheid. Maakt de werkgever hier gebruik van, dan heeft de werkgever de verplichting uw loon door te betalen en mag u niet ontslagen worden.

U hebt een 0-uren contract, bent payroller of uitzendkracht. Wat nu?
Overleg ook in deze situatie of u thuis kunt werken. Zoals hierboven al beschreven is de NOW-regeling ook van toepassing op uitzendbureaus of payrollbedrijven. Mocht het voorkomen dat u niet meer opgeroepen wordt dan kunt u gebruik maken van andere regelingen om toch in uw vaste lasten te voorzien. Denk hierbij aan regelingen met betrekking tot huur of hypotheek.

Het Coronavirus en uw eigen woning

Een huis kopen of verkopen tijdens de Coronacrisis
Op dit moment gelden er geen maatregelen voor makelaar of huisbezichtigingen. Wel zullen in de meeste gevallen ook hier de regels worden toegepast, zoals de 1,5 meter afstand en een maximaal aantal bezoekers per bezichtiging. Overleg met uw makelaar wat voor u de beste situatie is.

Aanwezigheid bij de overdracht van de woning
Normaal dient u bij de overdracht van de woning zelf aanwezig te zijn. Bent of kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u, via een notariële akte, het notariskantoor toestemming geven om de hypotheekakte of leveringsakte voor u te tekenen. Voor een notariële akte dient u wel zelf aanwezig te zijn en voor een volmacht dient uw handtekening gelegaliseerd te zijn. Als beide niet mogelijk zijn, kan de koop of verkoop problemen opleveren. Overleg in dat geval altijd met de betrokken partijen wat de beste oplossing is op dat moment.

Kan ik een aankoop van een woning nog terugdraaien?
Een koop kan alleen maar teruggedraaid worden als de koper door de Coronacrisis zijn of haar financiering niet tijdig rond kan krijgen en een financieringsvoorbehoud heeft. Is er geen financieringsvoorbehoud opgenomen? Dan gaat de koop gewoon door of is er recht op 10% boete van de koopsom. In onderling overleg zou wel de overdracht uitgesteld kunnen worden als dat wenselijk is.

Verhuizen in tijden van de Coronacrisis
Verhuizen is gewoon mogelijk. De meeste verhuisbedrijven zullen wel maatregelen nemen die zijn opgelegd door het RIVM.

Wat gaat er gebeuren met de huizenprijzen?
Wat de Coronacrisis doet met de huizenprijzen weet niemand. De verkopen zullen waarschijnlijk iets teruglopen en ook het opbieden kan afnemen als er minder bezichtigingen zijn. Dit zal ook te maken hebben met het consumentenvertrouwen in de komende maanden.

Wat gaat er gebeuren met de hypotheekrente?
De hypotheekrente volgt vaak de kapitaalmarktrente en die is aan het stijgen. Die stijging heeft ermee te maken dat de Nederlandse overheid nu veel geld in de economie pompt. Het geld dat hiermee gemoeid is wordt gehaald op de kapitaalmarkt. Ook banken zullen meer risico lopen bij het uitlenen van geld waardoor de rente stijgt. Omdat dit echter zo’n ongewone tijd is, is niet met zekerheid te zeggen wat er precies gaat gebeuren.

Kan ik tijdelijk stoppen met de aflossing van mijn hypotheek?
Veel banken bieden de mogelijkheid voor particulieren om voor maximaal 3 maanden de rente en aflossing op te schorten. Voor ondernemers is een collectieve regeling die ervoor zorgt dat voor maximaal 6 maanden geen hypotheeklasten betaald hoeven te worden.

Verbouwen, is dat nu verstandig?
Omdat veel mensen nu thuiswerken ontstaan er plannen om te verbouwen. Deze plannen kunnen uiteraard gerust uitgewerkt worden. Toch is het verstandig deze pas uit te voeren zodra de crisis voorbij is. U weet namelijk niet of u door een recessie uw baan verliest. Ook stellen veel bouw- en installatiebedrijven werkzaamheden uit in verband met de geldende maatregelen.

Het Coronavirus en specifieke kosten

Ziektekosten
Hierbij gaat het om de kosten voor bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Deze kosten zijn allemaal vergoed. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat u nog geen eigen risico van 2020 hebt betaald. In dat geval komt het eigen risico van 385 euro wel voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor de Coronatest vallen onder het eigen risico.

Reiskosten
Veel reizen zijn geannuleerd omdat reizen niet meer mogelijk is. Ook zijn er veel gebieden waar een negatief reisadvies geldt. Annuleren vanwege Corona is niet mogelijk; wel is het in overleg met de reisorganisatie mogelijk om een reis om te boeken. Let erop dat reizen naar gebieden met een negatief reisadvies vaak niet onder de dekking van uw reisverzekering vallen.

Hebt u vragen? Neem contact op met ons.

Indien u vragen hebt over deze of andere onderwerpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Houd hierbij rekening met de contactmogelijkheden die wij tot en met 29 mei 2020 hanteren in verband met de algemeen geldende richtlijnen rondom Corona. Vanaf 2 juni zijn onze kantoren weer geopend.

Wij zijn u graag van dienst.

Zuiderhuis Assurantiën B.V.
Telefoonnummer: 0495 – 45 66 66
E-mail: info@zuiderhuis.nl

Zuiderhuis