Asbestdaken moeten eraf

Gebouwen van vóór 1993 kunnen een risico vormen wanneer ze asbest dakbedekking hebben. Als de asbestvezels in de lucht kunnen komen, is dat een serieus gevaar voor de gezondheid. Daarom moeten alle asbestdaken uiterlijk 1 januari 2024 verwijderd zijn.

Eigenaar verantwoordelijk

Asbest vormt nog geen probleem zolang het vastzit in materialen. Maar daken verweren in de buitenlucht. Dus hoe ouder een dak, hoe groter de kans dat er asbestvezels vrijkomen. Heeft een bedrijfspand nog een asbestdak? Dan is de eigenaar verantwoordelijk voor de verwijdering. Daarvoor moet een professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld. Het dak moet vóór 2024 verwijderd zijn, maar een gemeente kan afdwingen om dat eerder te doen, wanneer het dak al erg beschadigd is.

Niet alleen in daken

Asbest zit niet alleen in daken, maar ook in andere materialen of producten van vóór 1994, zoals cement, brandwerende materialen en vloerzeil. Die zaken hoeven in principe niet verwijderd te worden. Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Om te weten of en hoeveel asbest er in een bedrijfspand aanwezig is, kan het best een asbestinventarisatierapport worden opgesteld.

Beheersplan

De asbestinventarisatie kan de basis zijn van een asbestbeheersplan waarin staat hoe een bedrijfspand op een veilige manier kan worden gebruikt, zolang er nog asbest in aanwezig is. Het beheersplan bevat gebruiksbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld dat er in het materiaal niet geboord mag worden. Ook moet duidelijk zijn wat medewerkers moeten doen als er asbest vrij komt door brand of beschadiging. En ten slotte moet regelmatig gecheckt worden of het asbestrisico is veranderd.

Subsidie

Asbest verwijderen is specialistisch werk waar kosten aan verbonden zijn. Als vóór 31 december 2019 wordt begonnen met het verwijderen van het dak, kan daarvoor subsidie worden ontvangen. En het vervangen van het asbestdak is misschien een mooie gelegenheid om zonnepanelen te installeren.

Schade verzekerd?

Als een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestdeeltjes in de omgeving. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Daarnaast kun je ook aansprakelijk gesteld worden voor milieuschade. In hoeverre zijn die risico’s afgedekt? Wanneer je contact opneemt met een van onze kantoren, nemen we de stand van zaken en de eventuele mogelijkheden graag met je door. Ook houden we je op de hoogte als verzekeringsvoorwaarden naar aanleiding van het verbod in 2024 worden aangepast.

Zuiderhuis