Voorkom ellende, zorg voor duidelijke contracten

Met een klant, leverancier of werknemer heeft u een goede zakelijke relatie. Totdat er iets mis gaat. Er kan zomaar een juridisch geschil ontstaan en dan moet u terug kunnen vallen op een goede afspraken die zijn vastgelegd in een contract. Waar moet u aan denken?

Algemene voorwaarden: vormen de spelregels van uw samenwerking en bevatten heldere afspraken over zaken als betalingstermijn, levertijden, garantiebepalingen en aansprakelijkheid bij schade. Zorg ervoor dat uw klant ze heeft ontvangen vóór de deal gesloten is. Ga niet zomaar het internet op om klakkeloos de algemene voorwaarden van andere bedrijven te kopiëren. Want als de voorwaarden niet kloppen of als bepalingen in strijd zijn met de wet, kunnen ze door de rechter nietig worden verklaard. De algemene voorwaarden moeten bovendien afgestemd zijn op uw bedrijfsvoering, uw producten en diensten en uw klanten.

Inkoop- en verkoopcontract: bevatten een omschrijving van wat verhandeld wordt, de prijs die daarvoor betaald wordt en de garantiebepalingen. Ook worden er afspraken gemaakt over de leveringstermijn en wanneer facturen betaald moeten worden. Gaat u een specifieke opdracht uitvoeren, dan kunt u een ‘Overeenkomst van opdracht’ opstellen. Daarin staan afspraken over de aard en duur van de overeenkomst, uitvoering van het werk, vergoeding en bepalingen zoals zorgvuldigheid, intellectueel eigendom en de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.

Arbeidscontract: bevat een omschrijving van de functie of het soort werk van uw medewerker. Ook de duur van het contract (vast of flex), het aantal werkuren, de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald, zijn gegevens die in het arbeidscontract staan. Andere belangrijke afspraken zijn de hoogte van de vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen, de pensioenregeling en een concurrentiebeding.

Heldere communicatie

Ook heldere communicatie is nodig om misverstanden te voorkomen. Spreek het arbeidscontract door met uw medewerker en zorg ervoor dat hij met vragen altijd bij iemand terecht kan. Maak notities van telefoongesprekken en persoonlijke ontmoetingen met uw klant of leverancier en bevestig in e-mails wat u toen afgesproken heeft. Mocht het conflict leiden tot een rechtszaak dan staat u met een goede documentatie een stuk sterker.

Juridische hulp

Komt u toch in conflict met een zakelijke relatie? Dan kunt u voor hoge kosten komen te staan. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Neem contact op met ons kantoor voor een advies over de rechtsbijstandverzekering die past bij uw bedrijf.

Zuiderhuis