Hoe gaan uw werknemers om met alcohol?

Als uw werknemers verantwoordelijk en precies werk doen, vormt alcoholgebruik een risico. Maar ook als zij ander soort werk hebben, is alcohol niet bepaald gezellig voor uw bedrijf. Ziekteverzuim en verminderde productiviteit door alcoholgebruik kosten werkgevers zo’n 1,7 miljard euro per jaar.

Er zijn verschillende redenen om binnen uw gezondheidsbeleid ook een alcoholbeleid op te nemen. Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten bijvoorbeeld, maar ook voor een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit of om de kwaliteit van werk en werkomgeving te verbeteren.

Draagvlak creëren

Alcoholbeleid kan al snel overkomen als wantrouwen jegens de mensen op de werkvloer. En als er bij uw medewerkers geen draagvlak is voor het beleid, is de kans van slagen gering. Richt u daarom op motiveren, begeleiden en in dienst houden. Communicatie is daarbij cruciaal. Uw medewerkers moeten begrijpen waarom het alcoholbeleid noodzakelijk is, wat zij kunnen verwachten en wanneer. Ook helpt het om werknemers bewust te maken van wat alcohol doet met de gezondheid en het functioneren. Richt uw beleid niet alleen op de zware drinkers. Juist de grote groep die matig drinkt, veroorzaakt de grootste kosten.

Duidelijk zijn

Goed alcoholbeleid begint met regels opstellen over de beschikbaarheid van alcohol op het werk. Wanneer mag er geschonken worden, wanneer niet? Daarnaast is voorlichting en scholing belangrijk: hoe herken je alcoholproblemen en hoe kan daar het best op gereageerd worden? De problemen moeten vervolgens bespreekbaar gemaakt worden en u moet medewerkers kunnen begeleiden of doorverwijzen naar gerichte hulpverlening. Leg ook vast wanneer u welke disciplinaire maatregelen treft en hoe u toezicht houdt op alcoholgebruik. Ten slotte is het belangrijk de effectiviteit van het beleid regelmatig te evalueren.

Hoe herkent u alcoholproblemen bij uw medewerker?

Testen mag niet zomaar

Mogen uw medewerkers getest worden op alcoholgebruik? Zomaar testen kan ook niet volgens de wet. Een test is namelijk een directe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het is daarom alleen toegestaan als u en de Ondernemingsraad het noodzakelijk vinden en als de maatregel in verhouding staat tot het risico. Functioneringsgesprekken, signalen oppakken en het probleem bespreekbaar maken, staan binnen het alcoholbeleid voorop, testen op alcohol komt helemaal aan het eind van het traject.

Beleid en verzekeringen

Gaat u uw gezondheidsbeleid aanpassen door ook aandacht te geven aan alcoholgebruik? Dan is dat misschien een goed moment om ook uw verzuimverzekering, WGA-verzekering en ongevallenverzekeringen door te laten lichten. Wij staan voor u klaar. Neem contact op met ons kantoor.

Zuiderhuis