Btw-plicht agrariërs ook van invloed op verzekeringen

Bent u een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? Dan maakte u misschien gebruik van de landbouwregeling. U weet waarschijnlijk wel dat deze regeling per 1 januari is vervallen. Maar weet u ook dat dat gevolgen heeft voor uw verzekeringen?

Btw-plicht agrariërs ook van invloed op verzekeringen

Dat de landbouwregeling verdwenen is, heeft tot gevolg dat u als agrariër btw-plichtig bent. Waar u voorheen over uw goederen en diensten geen btw hoefde af te dragen, moet dat nu wel. Daartegenover staat dat u nu bij de aanschaf van goederen en diensten de btw kunt terugvragen.

Verzekerd bedrag kan omlaag

Wat heeft deze belastingregel nu te maken met uw verzekeringen? Dat zit zo. De vergoedingen die u krijgt bij schade, hangen onder meer af van het verzekerde bedrag dat u heeft afgesproken. Hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe meer zekerheid. Maar de premie die u betaalt valt dan ook hoger uit. Bij het vaststellen van het verzekerde bedrag is de verzekeraar ervan uitgegaan, dat u de btw over de goederen die u in verband met de schade moet aanschaffen, niet kon terugvragen. In de schadevergoeding moest daarom ook het btw-bedrag worden meegenomen. Nu u de btw wel terugkrijgt van de fiscus, kan van de schadevergoeding het btw-bedrag afgetrokken worden. Omdat de schadevergoedingen lager uitvallen, kan ook het verzekerde bedrag omlaag. En daarmee wellicht ook uw premie.

Berekeningen en verbeteringen

Of de afschaffing van de landbouwregeling gevolgen heeft voor uw verzekeringen, moet zorgvuldig bekeken worden. Neem daarom contact op met ons kantoor om een afspraak te maken. Wij bespreken welke verzekerde bedragen in uw situatie wenselijk zijn nu u de btw terug kunt krijgen. We lichten bovendien uw polissen door om de dekking te beoordelen en adviseren u over mogelijke verbeteringen.

Zuiderhuis